برای دریافت کلاسهای آزمایشی رایگان قرآن یا پذیرش 5 روزه ، این فرم را پر کنید

با تشکر! پیغام فرستاده شد.

دعوت برای هر لحظه

مرکز قرآن آنلاین المهدی با خوشحالی شما را به مرکز قرآن آنلاین ما دعوت می کند ، جایی که می توانید دوره تلاوت آنلاین قرآن ، دوره قرآن کریم تجوید ، دوره دستور زبان عربی و دوره حفظ دعا را توسط معلم قرآن شیعه آنلاین شرکت کنید. شما می توانید در کلاسهای آنلاین قرآن ما ثبت نام کنید ما همچنین کلاسهای آزمایشی رایگان 5Days قرآن را ارائه می دهیم تا بتوانید پس از گذراندن کلاسها با ما ، طبق تجربه خود تصمیم بگیرید. با مرکز قرآن آنلاین المهدی خوشحال باشید.

5 کلاس آزمایشی رایگان قرآن به مدت 5 روز در هفته

3 کلاس آزمایشی رایگان قرآن به مدت 3 روز در هفته