والدین عزیز دانش آموزان ما ، از شما خواسته می شود که نظرات خود را در مورد سیستم آموزشی ، معلمان ما ارائه دهید و پیشرفت هایی را به ما پیشنهاد دهید. بررسی و پیشنهاد شما برای ما بسیار مهم است! JazakAllah!

در صورت تمایل هر آنچه را که می خواهید بنویسید ، این اطلاعات برای بهبود خدمات آموزشی ما استفاده می شود ، این داده ها فقط توسط مدیر دریافت می شوند.

ما دوست داریم بدانیم که شما چه فكر می كنید
به روش تدریس ما امتیاز دهید.خیلی بدخیلی خوب نیستخوبخیلی خوبعالیبه روش تدریس ما امتیاز دهید.
به معلمان ما امتیاز دهیدخیلی بدخیلی خوب نیستخوبخیلی خوبعالیبه معلمان ما امتیاز دهید
به پشتیبانی ما امتیاز دهیدخیلی بدخیلی خوب نیستخوبخیلی خوبعالیبه پشتیبانی ما امتیاز دهید

با تشکر از ارسال شما همیشه در مکالمه با WhatsApp +923331941225 با مدیر صحبت کنید.